Artystyczne transkrypcje

Dodano: 15 października 2021
 

Zespół Miejskiego Centrum Kultury zaprasza na warsztaty integracyjne dla dzieci!

„Artystyczne transkrypcje” to cykl weekendowych działań integracyjnych, organizowanych na przełomie listopada oraz grudnia dla dzieci. Szereg planowanych zajęć ma na celu umożliwić aktywność młodych uczestników w dziedzinie sztuk plastycznych i muzyki. Projekt dostępny jest również dla dzieci z wadą wzroku
i słuchu. Realizowany, przy wsparciu opiekunów, rodziców, tłumaczy języka migowego, instruktorów i terapeutów.

Cykl wydarzeń będzie realizowany przy współudziale:  

– Piotra Gospodarczyka z Wrocławia – pedagoga, założyciela i lidera Szkoły Rytmu prowadzącej działania kulturalno-rozrywkowe, szkoleniowe i edukacyjne. Projektuje interdyscyplinarne warsztaty – wykłady – wydarzenia zarówno dla pracowników, kadr menadżerskich, jak i dla nauczycieli, rad pedagogicznych, dyrektorów oświaty. Również spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wprowadza uczestników w doświadczenia muzykowania w orkiestrach instrumentów perkusyjnych wielu kultur świata. Czerpiąc ze znaczenia i roli rytmu w życiu człowieka, integrując w przystępny dla każdego sposób muzykę, filozofię, psychologię, ekonomię, poprzez metaforę.

– Krzysztofa Majorka – pasjonata malarstwa sztalugowego oraz artystę używającego unikalne techniki „wklęsło-wypukłych” (akryl i olej) oraz fotografią. Maluje głównie portrety, martwą naturę, architekturę oraz abstrakcje, zwraca się także w stronę rysunku. Jest członkiem Związku Artystów Szczecińskich oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jest też współpracownikiem i wolontariuszem Polskiego Związku Niewidomych. Pierwszych wystawa dedykowana niewidomym przyniosła im mnóstwo emocji. Dla wielu była to pierwsza w życiu możliwość dotknięcia i odczytania obrazów.

– Performerów ze Stowarzyszenia Pozytyvka – DJ’ów, którzy na swoim koncie mają nie jedne przeprowadzone warsztaty, zarówno audiowizualne jak i muzyczne dla różnej publiczności jednak za każdym razem ze wspaniałym rezultatem, tym razem przetworzą grane na żywo dźwięki muzyki elektronicznej na wizualizujące ją obrazy, przybliżając w ten sposób muzykę osobom z dysfunkcjami słuchu.

W ramach projektu, oprócz warsztatów i spacerów, zorganizujemy także w jednym z naszych obiektów pozbawionych barier architektonicznych, ogólnodostępną prelekcję „Slajdowisko MultiKulti” ze specjalnym udziałem Jakuba Rybickiego.

HARMONOGRAM CYKLU WYDARZEŃ: 

6 listopada 2021 od godziny 14:00 do 16:00- pokaz instrumentów i brzmienia, prowadzony przez Piotra Gospodarczyka ze Szkoła Rytmu, mieszczącej się we Wrocławiu. Pokaz odbędzie się na Sali Widowiskowej
MCK przy ul. Drzymały 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

* Uwaga: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących.

7 listopada 2021 od godziny 14:00 do 16:00- warsztaty bębniarskie prowadzone przez Piotra Gospodarczyka ze Szkoły Rytmu we Wrocławiu. Warsztaty odbędą się na Sali Widowiskowej MCK przy ul. Drzymały 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

* Uwaga: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

13 listopada 2021, od godziny 11:30 do 13:00 – warsztaty plastyczne przeznaczone dla grupy wiekowej 8-12 lat, natomiast od 13:30 do 15:00 dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat. Prowadzącym zajęcia będzie Krzysztof Majorek- artysta i malarz ze Szczecina. Przeprowadzi dla uczestników nie tylko warsztaty ale też wystawi swoje pracę, z możliwością ich sensorycznego poznania poprzez ich abstrakcyjność faktur i ich radość szukania na płótnie. Miejsce wydarzenia to Klub Kultury MCK Jedynka przy ul. Chrobrego 9 w Gorzowie Wielkopolskim.

* Uwaga: udział w zajęciach oraz wystawa dostępna także dla osób niewidomych i słabowidzących. Obiekt MCK dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

21 listopada 2021 od godziny 12:00 do 15:00 – spacer „Śladami gorzowskich pomników…” pod opieką Joanny Juścińskiej, ekolożki z Gorzowa Wielkopolskiego. Miejscem zbiórki jest parking przy siedzibie
MCK przy ul. Drzymały 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

*Uwaga: Również dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących z własnym przewodnikiem.

4 grudnia 2021 od godziny 12:00 do 15:00 – spacer przyrodniczy pod opieką Joanny Juścińskiej, ekolożki z Gorzowa Wielkopolskiego. Miejscem zbiórki jest parking przy siedzibie MCK przy ul. Drzymały 26 w Gorzowie Wielkopolskim.
*Również dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących z własnym przewodnikiem.

5 grudnia 2021 od godziny 16:00- pokaz audiowizualny mający na celu przełożenie muzyki elektronicznej na wizualizujące ją obrazy, prowadzony przez Stowarzyszenie Pozytyvka odbędzie się  w MCK Zawarcie przy ul. Wawrzyniaka 66a w Gorzowie Wielkopolskim.

*Uwaga: Również dostępne dla niesłyszących i słabosłyszących. Obiekt MCK Zawarcie dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

17 grudnia od godziny 17:00- slajdowisko MultiKulti – Dzieciaki świata – Jakub Rybicki – prezentacja skierowana do dzieci. Pokazuje, jak żyją najmłodsi w różnych zakątkach świata, czym różnią się ich prawa i obowiązki od naszych, jak się bawią i… pracują. Pokaz ma uświadomić “naszym” dzieciom, jakie to szczęście żyć w Europie. Więcej informacji o slajdowisku dostępne tutaj.

*Uwaga: Slajdowisko dostępne dla niesłyszących i słabosłyszących – z tłumaczem PJM. Obiekt MCK Zawarcie dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Udział bezpłatny, zapisy: tel. 95 722 65 27 – Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9, e-mail: jedynka@mckgorzow.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Naszymi partnerami są Polski Związek Niewidomych – Koło w Gorzowie Wlkp., Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji „Echo” oraz Projekt MultiKulti

Zespół Miejskiego Centrum Kultury zaprasza na warsztaty integracyjne dla dzieci!


„Artystyczne transkrypcje” to cykl weekendowych działań integracyjnych, organizowanych na przełomie listopada oraz grudnia dla dzieci. Szereg planowanych zajęć ma na celu umożliwić aktywność młodych uczestników
w dziedzinie sztuk plastycznych i muzyki. Projekt dostępny jest również dla dzieci z wadą wzroku
i słuchu. Realizowany, przy wsparciu opiekunów, rodziców, tłumaczy języka migowego, instruktorów i terapeutów.

Udział bezpłatny, zapisy: tel. 95 722 65 27 – Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9, e-mail: jedynka@mckgorzow.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Naszymi partnerami są Polski Związek Niewidomych – Koło w Gorzowie Wlkp., Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji „Echo” oraz Projekt MultiKulti.

Europenian flag

.