Ogłoszenie o zamówieniu oraz potrzebne dokumenty.

Dodano: 7 października 2011
 

MCKAmfiteatr
Dostawa i instalacja sprzętu monitoringu nowego obiektu – Amfiteatr w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: czytaj

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej MCK: czytaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz

Wzór Umowy: pobierz

Aktualny Wzór Umowy: pobierz

Formularz ofertowy: pobierz

Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej: pobierz

Plan sytuacyjny całego Amfiteatru: pobierz

Plany trzech poziomów budynku głównego: pobierz

Spis urządzeń monitoringu aktualnie funkcjonujących w Amfiteatrze: pobierz

Pytania zadane do zamówienia:

1. Zapotrzebowanie na plany obiektu, wymiary i powierzchnie.

Odpowiedzią jest modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączone pliki.

2. Proszę o interpretację § 5 punkt 1 podpunkt B, C, umowy na wykonanie zabezpieczeń.

– Czy chodzi o postawienie ochrony fizycznej na czas wykonywanej inwestycji ?

 

– Czy będą liczniki na ten prąd, który byśmy zużywali, czy też bierzemy na siebie koszty prądu z całej inwestycji prowadzonej na terenie Amfiteatru ( Np. oświetlenie całości w nocy) ?

Ad. 1. Wykonawca wchodząc na teren obiektu będzie jedynym obecnym w tym obiekcie, co oznacza, że bierze odpowiedzialność za ochronę znajdującego się w nim mienia.

Ad. 2. Brzmienie tego zapisu oznacza, że każde ujęcie energii elektrycznej  oraz ewentualne ujęcie wody na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy musi być uzgadniane z Zamawiającym, w tym uzgodnienia dotyczące ewentualnej opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody. Ewentualna opłata uzależniona będzie od ilości zużycia energii i wody przez Wykonawcę.

Europenian flag

.