„Antropologiczne poznawanie świata” – Ekoprofetyzm „Diuny” Franka Herberta

Dodano: 31 stycznia 2022
 

Klub Kultury MCK „Jedynka” zaprasza na spotkanie wokół książki „Diuna” autorstwa Franka Herberta, która za sprawą niedawnej ekranizacji znów stała się jednym z chętnie przytaczanych odniesień podczas debat o potencjalnej ekologicznej przyszłości świata, dotyczyć będzie takich zagadnień jak:
– wątki klimatyczne w tekstach kultury zaliczanych do gatunku science-fiction;
– literackie scenariusze działania w obliczu nadchodzącej katastrofy;
– pustynnienie świata, zarządzanie wodą i antycypacje życia na globalnej pustyni.

Mikołaj Smykowski, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z humanistyką ekologiczną, antropologią środowiskową i etnografią wielogatunkową. W ostatnim czasie interesuje się krytyczną analizą literackich tekstów kultury poruszających wątki klimatyczne.

25 lutego 2022 / 18:00.
Wstęp wolny.
Klub Kultury MCK „Jedynka”, ul. Chrobrego 9
.

Europenian flag

.