Klauzula informacyjna RODO

Ogólna klauzula informacyjna

W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Newsletter

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  • marketingowym Administratora;
  • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem.

Monitoring

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania;

Korespondencja email / kontakt telefoniczny

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  • nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na poruszony przez Panią/Pana temat.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu:

Newsletter

  • wycofania udzielonej zgody;

Monitoring

  • usunięcia danych po 3 miesiącach;

Korespondencja email / kontakt telefoniczny

  • zakończenia korespondencji / kontaktu.

Następnie, jeśli jest to wymagane, dane przechowywane będą przez czas, wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych lub innych przepisów obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Europenian flag