Klub Zodiak

ul. Słoneczna 62a
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 785 187 282

Klub istnieje na osiedlu Słonecznym od ponad 30 lat. Na ich przestrzeni prowadzona w nim była różnorodna działalność kulturalna, a głównymi adresatami byli seniorzy i dzieci. Klub przeszedł wiele metamorfoz związanych ze sposobem funkcjonowania, ofertą, zagospodarowaniem pomieszczeń oraz nazwą. Obecnie Miejskie Centrum Kultury prowadzi w nim zróżnicowaną działalność kulturalną skierowaną do szerokiego grona odbiorców. W ofercie Klubu znajdują się m. in.:

 • Akademia Twórczego Bobasa – zajęcia muzyczne dla najmłodszych
 • PA PA PA Orkiestra Dęta Gra – warsztaty muzyczne z Gorzowską Orkiestrą Dętą
 • Warsztaty organizowane w okresie ferii zimowych
 • Warsztaty wakacyjne
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Warsztaty świąteczne dla dzieci
 • Warsztaty ceramiczne
 • Warsztaty akwareli
 • Warsztaty tkackie
 • Zajęcia z rękodzieła artystycznego
 • Latino Solo – zajęcia taneczne dla seniorów
 • Spotkania z grami planszowymi

W Klubie Kultury MCK Zodiak swoją działalność artystyczną powadzi:

 • Chór „Kalina”
 • Zespół wokalny „Wesoła Siódemka”.

Działalność ukierunkowaną przede wszystkim na osoby starsze prowadzi Klub Seniora Pogodna Jesień, który jest integralną częścią Zodiaka. Celem klubu jest animacja seniorów, rozbudzanie w nich autoekspresji prowadzącej do zdarzeń kulturalnych i społecznych. W ramach Klubu Seniora Pogodna Jesień działają:

 • Zespół wokalny „Kominek”
 • Teatr seniora „Maski i Twarze”
 • Zespół muzyczny „Wena”
 • Chór „Ta-Joj”
 • Choreoterapia – tańce radości
 • Sekcja informatyczna dla seniorów – zajęcia komputerowe
 • Sekcja brydża
 • Towarzystwo Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

Klub Kultury MCK Zodiak i Klub Seniora Pogodna Jesień to miejsce, które ma zbliżać do siebie ludzi poprzez ich działalność, aktywność, pasję, zainteresowania, a także doskonalić i nabywać nowe umiejętności i stawiać na rozwój osobisty. Klub to miejsce odpoczynku, spotkań, wspólnie spędzonego czasu, realizacji swoich zainteresowań. Stałą formą działalności są imprezy okolicznościowe.
Dzięki pracowni plastycznej możemy przeprowadzić szereg różnorodnych warsztatów w miłej, kameralnej atmosferze. Na dużej sali prowadzone są zajęcia teatralne, taneczne oraz próby chórów i zespołów wokalnych. Każdy zespół pracuje nad swoim programem artystycznym, który realizowany jest podczas uroczystości klubowych oraz na różnych przeglądach artystycznych, jak i na zaproszenia innych placówek kulturalnych.

Klub Zodiak to budynek bez barier przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy!

Europenian flag