Klub Zodiak

ul. Słoneczna 63
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 720 24 03

Działalność klubu „Zodiak” ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby starsze.

Celem działalności klubu jest animacja seniorów tzn. odkrywanie i pobudzanie potencjałów twórczych tkwiących w jednostkach i grupach, rozbudzaniu w nich autoekspresji prowadzącej do zdarzeń kulturalnych i społecznych. Aktywność kulturalna seniorów spełnia wiele funkcji w ich życiu: integracyjną , terapeutyczną, jest przeciwdziałaniem wykluczenia i bezczynności.

Działające w klubie zespoły artystyczne: “Wena” , “Kominek”, chór “Ta-joj”, teatr “Maski i Twarze” spotykają się na próbach, które prowadzone są przez instruktorów. Każdy zespół pracuje nad swoim programem artystycznym, który realizowany jest podczas uroczystości klubowych oraz na różnych przeglądach artystycznych, jak i na zaproszenia innych placówek kulturalnych.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. oraz stowarzyszenie miłośników teatru i sztuki realizuje swoje założenia i zadania statutowe wychodząc ze swoją działalnością poza klub : do szkół, do innych jednostek kulturalnych itp. W sekcji tańców radości choreoterapia seniorzy mogą wyrażać swoje uczucia , lęki , radości , a w sekcji brydża realizować swoje hobby. Ww. grupy współpracują z sobą biorąc czynny udział w organizowanych zdarzeniach kulturalnych.

Stałą formą są imprezy okolicznościowe:

 • inauguracja roku kulturalnego
 • spotkania opłatkowe
 • dzień matki
 • rocznice patriotyczne
 • dzień seniora
 • koncerty: kolęd, mikołajkowe, wiosenne itp. Podczas których prezentują swój dorobek artystyczny wszystkie działające zespoły
 • zabawy taneczne
 • programy poetycko muzyczne
 • wieczory muzyczne „przy świecach”
 • wieczory lwowskie
 • wspomnienia o znanych postaciach Gorzowa Wlkp. Itp.

Klub „Zodiak” nawiązuje kontakty z młodym pokoleniem, dzięki którym kształtowane są właściwe postawy dzieci i młodzieży wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Większość spotkań i uroczystości organizowanych jest
dla społeczności lokalnej, panuje na nich zawsze miła i serdeczna atmosfera. Działalność klubu to również udział zespołów w różnych kulturalnych formach zewnętrznych / przeglądy, konkursy, koncerty itp.

W klubie „Zodiak” odbywają się zajęcia dla dzieci: półkolonie letnie, zajęcia świetlicowe w okresie ferii.

Klub wymienia doświadczenia i współpracuje w zakresie prowadzonych form kulturalnych z innymi placówkami kulturalnymi o podobnej działalności.

Europenian flag