Klub Jedynka

ul. Chrobrego 9
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 722 65 27

 jedynka@mckgorzow.pl

Klub Kultury MCK “Jedynka” jest miejscem spotkań głównie seniorów, jednak z oferty korzystają również dzieci.

Młodsi biorą udział w cotygodniowych warsztatach kreatywnych oraz zajęciach muzycznych, a w odbywających się tu cyklicznie imprezach kulturalnych uczestniczą osoby w każdym wieku.

W Klubie pracują zespoły i sekcje artystyczne. Są to trzy chóry seniora: Echo Kresów, Wrzosy i Cantare, zespoły: wokalno-instrumentalny Serenada oraz kameralny Sonata. Ponadto działają tu: Koło Gospodyń Miejskich, Klub Seniorów Oświatowych, Koło Rękodzieła Artystycznego czy Klub Literacki. Dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych (nauka gry na gitarze i mandolinie) oraz warsztatach twórczych. Wszystkie zespoły i sekcje pracują pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów. Co miesiąc organizowane są tu wystawy malarstwa czy fotografii w galerii klubowej. W Klubie odbywają się cyklicznie warsztaty dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego – „Lucynki”. Stałą formą Klubu są także imprezy kulturalne, takie jak: wieczorki poetyckie, mini koncerty, wernisaże, spotkania okolicznościowe, warsztaty rękodzielnicze, muzykoterapia i inne. Wydarzenia organizowane są we współpracy ze stowarzyszeniami, lokalnymi społecznikami czy niezależnymi twórcami. Zajęcia są bezpłatne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Najważniejszym obszarem działania Klubu Kultury MCK “Jedynka” jest animacja osób starszych poprzez aktywność kulturalną. Głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego seniorom poprzez uczestnictwo w zespołach artystycznych i sekcjach zainteresowań.

Klub „Jedynka” stał się jednym z najlepszych miejsc promocji literatury. Oprócz częstych spotkań z pisarzami odbywają się tu także comiesięczne warsztaty literackie oraz organizowany jest Festiwal Poetycki im. Kazimierza Furmana „FurmanKa”.

Trzecim ważnym obszarem działań jest zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i atrakcyjny dzieciom z okolic Klubu, rozwijanie ich zainteresowań, poszerzanie wiedzy, ukazywanie wartości koleżeństwa i przyjaźni, doskonalenie umiejętności integracji z innymi dziećmi. Zajęcia edukacyjne odbywają się w Klubie raz w tygodniu w formie warsztatów kreatywnych. Prowadzone są także zajęcia muzyczne – dzieci uczą się tu gry na mandolinie czy gitarze.

Klub Kultury MCK “Jedynka” czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00
(lub w godzinach trwania zajęć)

Zapraszamy!

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego głównie seniorom poprzez udział w zajęciach specjalistycznych lub imprezach.

Rozkład zajęć:

Poniedziałek
13:00 – 15:00 – Zespół śpiewaczy Echo Kresów
15:30 – 17:30 – Próby chóru Wrzosy (Anna Kamczyc)
18:00 – 20:00 – Warsztaty teatralne dla osób dorosłych (Marcin Ciężki)

Wtorek
12:00 – 14:00 – Próby zespołu wokalno-instrumentalnego Serenada (Barbara Jaworek)
15:00 – 17:00 – Spotkania Klubu seniorów oświatowych (Janina Kamińska)

Środa
15:30 – 17:30 – Próby chóru Cantare (Zofia Raubo, Stanisław Dobrzański)
18:00 – 20:00 – “Lucynki” (warsztaty dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego)

Czwartek
15:00 – 16:30 – Koło rękodzieła artystycznego (Beata Jurkiewicz-Sitko)
16:30 – 18:30 – Próby zespołu kameralnego Sonata (Krystyna Jurdzińska)

Piątek
15:30 – 17:30 – Warsztaty kreatywne dla dzieci (Emilia Przybył)
Klub Aktywnego “Seniora Cepeliada” (Emilia Przybył)

Europenian flag