Chór Cantabile

Chór Cantabile powstał w Gorzowie Wielkopolskim w 1994 roku, a jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Jadwiga Kos. Zespół tworzą śpiewacy – amatorzy. Chór swoim śpiewem uświetnia liczne uroczystości w mieście i regionie. Występuje również w kościołach z bogatym repertuarem o charakterze sakralnym. Śpiewa pieśni renesansowe, barokowe, romantyczne i współczesne. Z powodzeniem wykonuje zarówno utwory à capella jak i z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. W repertuarze znajdują się między innymi fragmenty dzieł Vivaldiego, Mozarta, Haendla, Lottiego, Noyona, Verdiego, Beethovena, Moniuszki, oraz wiele innych kompozycji w opracowaniu chóralnym. Śpiewa pieśni ludowe i szanty. Wzbogacił swój repertuar o utwory popularne. Różnorodność repertuarowa umożliwia chórowi udział w realizacji euroregionalnych programów artystycznych.

Podczas corocznych zagranicznych podróży koncertowych Cantabile promuje swoje miasto. Śpiewał między innymi w Szwecji, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Austrii, Belgii Chorwacji, w Czechach i na Litwie. Brał udział w międzynarodowych festiwalach w Berlinie i Dreźnie. Nagrał cztery płyty CD z muzyką sakralną, kolędami i utworami popularnymi.

Za twórczą pracę chór otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
W 2005 roku został uhonorowany Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za wybitne zasługi dla rozwoju miasta.
W 2014 roku otrzymał Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12 października 2018 roku podczas Gali inaugurującej Nowy Rok Kulturalny w Gorzowie Wlkp. Chór Cantabile został wyróżniony Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Była to już 51. nagroda w historii, przyznana przez Prezydentów Miasta.
W 2019 roku, podczas obchodów 25-lecia chóru, dyrygentka Jadwiga Kos otrzymała medal Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła Pani Wiesława Luftman.
Również podczas jubileuszu ćwierćwiecza Honorowe Odznaki Miasta Gorzowa Wlkp. otrzymały chórzystki Alina Felicka i Edyta Wyborska.

Zdjęcia z rozdania Motyli w 2018 roku (fot.: Bartłomiej Nowosielski, Alina Felicka):

Zdjęcia z 25-lecia Chóru Cantabile (fot. archiwum chóru):

>

Europenian flag