Działy MCK

SEKRETARIAT

+48 95 720 29 11
info@mckgorzow.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Tomasz Chwalisz
+48 693 119 100
tomasz.chwalisz@mckgorzow.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Grzegorz Dera
+48 95 720 29 11
grzegorz.dera@mckgorzow.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ

Rafał Stećków
+48 691 854 882
rafal.steckow@mckgorzow.pl

DZIAŁ MARKETINGU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Joanna Sołtysiak-Matyasz
+48 512 282 845
joanna.soltysiak@mckgorzow.pl

DZIAŁ INFORMATYCZNO-GRAFICZNY

Marcin Sobczak
+48 605 668 348
admin@mckgorzow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Beata Rechmal
iod@mckgorzow.pl

Europenian flag

.