„Antropologiczne poznawanie świata”

08-04-2022, godz. 18:00
Klub Kultury MCK Jedynka, Chrobrego 9, Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy do Klubu Kultury MCK Jedynka na wykład prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk: „Czy w Rumunii można umrzeć na wesło? Refleksje antropologiczne”. Bohaterką wykładu jest pewna społeczność lokalna z Rumunii, z regionu Maramuresz. Jej życie koncentruje się między innymi na podtrzymywaniu tradycyjnych praktyk dotyczących pochówku, przyciągających uwagę turystów z całego świata. Jaka wizja śmierci towarzyszy tym działaniom i jak ona mówi o współczesnym postrzeganiu Rumunów? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podążając tropem antropologicznych badań terenowych, prowadzonych przez prelegentkę w latach 2010-2013.

Agnieszka Chwieduk, prof. UAM, dr hab.
filolożka (język francuski i rumuński) i antropolożka społeczna, pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM Poznań. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze rozwija w trzech obszarach: studiów nad migracjami, lokalnością, antropologii medycznej/psychiatrycznej oraz procesualności w dydaktyce i w badaniach jakościowych: performatywność, partycypacja ramach Emic Evaluation Approach, dialogiczność/negocjacja w sytuacji trudnego dostępu do grup (przestrzenie totalizujące, małe społeczności).
Najnowsze doświadczenia eksploracyjne dotyczą migracji/detencji w Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców w Polsce (2018-2019), w ramach projektu Przestrzenie detencji: aspekty formalno-organizacyjne i społeczno-kulturowe, zaś wcześniejsze związane były z zagadnieniami etniczności, tożsamości i lokalności w jednoczącej się Europie – min. z obszarów Rumunii, Francji (Alzacja) i Polski. Jest autorką i współautorką trzech monografii, 43 artykułów i artykułów recenzyjnych oraz współredaktorką czasopisma LUD, wiodącego periodyku z zakresu etnologii i antropologii.

8 kwietnia 2022 / 18:00
Wstęp wolny.
Klub Kultury MCK Jedynka, ul Chrobrego 9.
Klub przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.


Europenian flag

.