Klub aktywne 60+ koncert słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki

27-05-2022, godz. 17:00
Klub Kultury MCK Jedynka, Chrobrego 9, Gorzów Wielkopolski

27 maja / piątek / 17:00

Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki. Wiersze, piosenki w wykonaniu Aktywnych 60+, Kabaretu Starszych Pań, dzieci z Klubu Kultury MCK Jedynka oraz Teresy
Milowskiej – fortepian.

Klub Kultury MCK Jedynka
Wstęp wolny
* Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępnimy słuchawki wyciszające.


Europenian flag

.