Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – Instrumentaliści

14-03-2024, godz. 12:00
sala widowiskowa MCK, Drzymały 26, Gorzów Wielkopolski

Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do programu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. To cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w różnych dziedzinach sztuki.

Konfrontacje powiatowe odbędą się 14 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26. Krótkie próby techniczne – od godz. 10:00.

Konkurs skierowany jest do:
– uczniów szkół podstawowych i szkół średnich;
– podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz ognisk muzycznych;
– wyłącznie do solistów – instrumentalistów.

Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i absolwenci Państwowych Szkół Muzycznych.

Wykonawcy prezentują jeden utwór w dowolnym stylu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Gra z nut nie jest dopuszczalna. Zezwala się uczestnikom na użycie podkładów muzycznych, w przypadku gdy stanowi on integralną część prezentacji. Podkład nie może zawierać partii instrumentu konkursowego.

Organizator prezentacji powiatowych – Miejskie Centrum Kultury zapewnia nagłośnienie i fortepian.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2024 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

14 marca 2024, godz. 12:00
sala widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wstęp wolny.

Finał wojewódzki odbędzie się 21 kwietnia 2024 r. w KCK „KRĘGIELNIA”, ul. Fabryczna 5  Kostrzyn nad Odrą.

Jeśli w tym dniu zostaną wyznaczone wybory samorządowe to Finały odbędą się 14 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Instrumentaliści.

REGULAMIN – KLIKNIJ [471 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [194 KB]


Europenian flag

.