Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – Recytacja

24-04-2023, godz. 11:00
25-04-2023, godz. 11:00
sala widowiskowa MCK, Drzymały 26, Gorzów Wielkopolski

Konfrontacje recytatorów odbędą się w dniach 24-25 kwietnia 2023 roku w Sali Widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26:
– dla klas I-III – 24 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11:00,
– dla klas IV-VI – 25 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00,
– dla klas VII-VIII – 25 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury. Każda szkoła może zgłosić do 3 uczestników z danej kategorii wiekowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
▪ Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest dowolna, aczkolwiek dobrana adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika.
▪ Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych – Recytacja.
▪ Kategorie konfrontacji określa się następująco:
a) Recytacja (wszystkie grupy wiekowe),
b) Wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu (tylko III kategoria wiekowa).
▪ Czas prezentacji utworu:
a) Dla I grupy wiekowej – do 2,5 minuty,
b) Dla II i III grupy wiekowej – do 5 minut.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Finał wojewódzki odbędzie się 17 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kłodawie.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Recytacja oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.

24-25 kwietnia 2023, godz. 11:00
Sala widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wstęp wolny.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA


Europenian flag

.