Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – Taniec

27-04-2023, godz. 16:00
MCK Zawarcie, Wawrzyniaka 66 A, Gorzów Wielkopolski

Konfrontacje powiatowe odbędą się 27 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:30 w sali MCK Zawarcie przy ulicy Wawrzyniaka 66A.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs skierowany jest do:
– Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
– Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury,
– Twórców indywidualnych i grupowych.

Kategorie wykonawcze:
– KATEGORIA A – jazz, modern jazz, lirycal jazz, taniec klasyczny, balet,
– KATEGORIA B – hip hop i jego odmiany, new style, dancehall, disco dance, rockandroll,
– KATEGORIA C – open (dowolne style taneczne).

Kwalifikacja grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo pochodzą członkowie grupy tanecznej.
Zgłoszony układ taneczny musi trwać nie więcej niż 3 minuty.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Konfrontacje finałowe odbędą się 5 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury w Dobiegniewie.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Taniec oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.

27 kwietnia 2023, godz. 16:00
MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66A
Wstęp wolny.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA


Europenian flag

.