Mikołajkowy Turniej Jednego Wiersza

05-12-2023, godz. 17:00
Klub Kultury MCK Jedynka, Chrobrego 9, Gorzów Wielkopolski

Turniej adresowany jest do wszystkich poetów, także osób będących członkami związków pisarskich, w wieku od 16 lat.
Wiersze zaprezentowane na Turnieju mogą być wcześniej publikowane, nagradzane, jedynym wymogiem jest fakt, że mają być dziełem autorskim prezentującej wiersz osoby. Tematyka utworów jest dowolna.
Prezentacje ocenia publiczność. Organizator, Miejskie Centrum Kultury, przyzna laureatom i wyróżnionym nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1200 zł. Przewidziane są również nagrody pocieszenia w postaci książek.

Spotkanie poprowadzą Beata Patrycja Klary-Stachowiak i Marek Stachowiak.
Zapraszamy!

Mikołajkowy Turniej Jednego Wiersza 2023
Regulamin
1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów, także osób będących członkami związków pisarskich, w wieku od 16 lat.
2. Wiersze zaprezentowane na Turnieju mogą być wcześniej publikowane, nagradzane, jedynym wymogiem jest fakt, że mają być dziełem autorskim prezentującej wiersz osoby. Nie ma możliwości czytania wierszy w czyimś imieniu. Organizator wyczula uczestników na problem plagiatów i przedstawiania wierszy obcego autorstwa, co jest łamaniem prawa autorskiego i grozi konsekwencjami prawnymi.
3. Wiersze nie powinny przekraczać 30 wersów, tematyka utworów jest dowolna.
4. Każdy autor osobiście przedstawia na MTJW swój wiersz napisany w języku polskim.
5. Wiersze ocenia publiczność w głosowaniu tajnym na przygotowanych kartkach. Głosy zlicza organizator MTJW.
6. Organizator przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1200 zł. I miejsce – 400 zł; II miejsce – 300 zł; III miejsce – 200 zł; 6 wyróżnień – po 50 zł. Przewidziane są również nagrody pocieszenia w postaci książek.
7. Z Turnieju zostanie sporządzony protokół, a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych Miejskiego Centrum Kultury, na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wpisanie się na listę udziału w Mikołajkowym Turnieju Jednego Wiersza 2023 w dniu Turnieju.
8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator Turnieju.
9. Turniej odbędzie się 5 grudnia 2023 (wtorek) o godz. 17:00 w Klubie Kultury MCK Jedynka przy ulicy Chrobrego 9 w Gorzowie Wielkopolskim.
10. Zapisy na Turniej od 1 grudnia pod adresem mailowym wersety@gmail.com lub osobiście u organizatorów, aż do chwili rozpoczęcia konkursu.

5 grudnia 2023, godzina 17:00
Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9
Wstęp wolny.


Europenian flag

.