„Rocznica I masowej wywózki na Sybir – wspomnienia Anny Makowskiej-Cieleń”

11-02-2015, godz. 17:00
Klub Kultury MCK Jedynka, Chrobrego 9, Gorzów Wielkopolski

„Rocznica I masowej wywózki na Sybir – wspomnienia Anny Makowskiej-Cieleń”
z cyklu Z kart historii…


Europenian flag

.