WIGILIA KULTUR I NARODÓW W GORZOWIE WLKP.

14-12-2014, godz. 16:00
sala widowiskowa MCK, Drzymały 26, Gorzów Wielkopolski

Szlachetna idea kształtowania szacunku dla odrębności religijnych i obyczajowych, w imię tolerancji i przyjaźni, dostrzegania piękna w różności jest przykładem szacunku dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. i regionu do wspaniałej idei „Wielość w jedności”, które w swych założeniach ma „Wigilia Kultur i Narodów”. Te piękne tradycje nawiązują do historycznego braterstwa Rzeczypospolitej, są równie ważne obecnie do przełamywania zakorzenionych, niesprawiedliwych stereotypów wobec mniejszości i grup etnicznych. I to zarówno w mikro, jak i makro skali. Gorzów Wlkp. i Ziemia Lubuska były po wojnie również „etnicznym tyglem”. Tu przybywali pierwsi mieszkańcy grodu nad Wartą, a „róża wiatrów” była azymutem ich często dramatycznej drogi. Żyją do dziś wtopieni w codzienną polską rzeczywistość.

Kolejna odsłona gorzowskiej Wigilii, której organizatorem jest Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy i Miejskie Centrum Kultury odbędzie się 14 grudnia o godz. 16:00 w sali widowiskowej MCK „Zawarcie” przy ul. Wawrzyniaka 66 a. Weźmie w niej udział kilkanaście grup mniejszości narodowych, grup etnicznych oraz gorzowskie środowisko reprezentujące kulturę Kresów Wschodnich. Będzie też można posmakować pysznych, regionalnych dań wigilijnych.Europenian flag

.