2011.04.22 – Palindrome (Austria)

Europenian flag

.