Idę, nie idę. Otwieramy się, czy się nie otwieramy, jednak OTWIERAMY I IDĘ!

MCK otwiera swoje podwoje, oczywiście w wymaganym reżimie sanitarnym. Do prób i zajęć wraca Gorzowska Orkiestra Dęta, ZTL Gorzowiacy, Szkoła Tańca Dance Mix, niektóre sekcje i zespoły.

Od 17 czerwca zwiedzać można Małą Galerię GTF- MCK, a od 1 lipca czynne będą Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej i  Klub Kultury MCK „Zodiak”. Ponad to w lipcu czekają nas pierwsze koncerty w Amfiteatrze oraz seanse „Kina po zmroku”, Jazda Coolturalna, Spotkania z OFF Teatrem, kameralne koncerty „Kultura z wysoka”. Od 3 sierpnia wznowi działalność Klub Kultury MCK „Jedynka”.

Szczegóły wkrótce.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń zawartych w obowiązujących na czas epidemii regulaminach.

Miejcie Czas na Kulturę! Do zobaczenia!

Do pobrania:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MCK W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

2. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

3. REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W MAŁEJ GALERII GTF MCK

4. REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W KLUBIE KULTURY MCK JEDYNKA

5. REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W KLUBIE KULTURY MCK ZODIAK / POGODNA JESIEŃ

6. REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W MCK ZAWARCIE

7. REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W INKLUZYWNEJ PRACOWNI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ MCK

8. REGULAMIN PROWADZENIA PRÓB GORZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

9. REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH BILETOWANYCH OBOWIĄZUJĄCY W AMFITEATRZE MCK

10. REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNO – ARTSTYCZNYCH W MCK ZAWARCIE

11. REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNO – ARTSTYCZNYCH W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY, ul. Drzymały 26

Europenian flag

.