Klub aktywne 60+ koncert słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki

Dodano: 26 kwietnia 2022
 

27 maja / piątek / 17:00

Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki. Wiersze, piosenki w wykonaniu Aktywnych 60+, Kabaretu Starszych Pań, dzieci z Klubu Kultury MCK Jedynka oraz Teresy
Milowskiej – fortepian.

Klub Kultury MCK Jedynka
Wstęp wolny
* Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępnimy słuchawki wyciszające.

Europenian flag

.