Kształcimy się

Dodano: 10 marca 2010
 

Świat się nieustannie zmienia. Razem z nim rosną wymagania, które trzeba spełniać, aby wykonywać dobrą pracę. W związku z tym dwoje pracowników Miejskiego Centrum Kultury pojechało na szkolenie pt. „Jak pisać dobry wniosek?”. Warsztaty odbywały się 5 marca w Zielonej Górze. Oprócz uzyskania informacji na dany temat pracownicy mogli się wymieniać doświadczeniami z przedstawicielami innych instytucji kultury.

Europenian flag

.