Lubuska Gala Taneczna 2022 – zapraszamy do udziału

Dodano: 6 kwietnia 2022
 

Miejskie Centrum Kultury po raz kolejny zaprasza solistów, duety i grupy taneczne do udziału w Lubuskiej Gali Tanecznej. Eliminacje powiatowe dla miasta Gorzowa Wlkp. odbędą się 12 maja 2022 r. o godzinie 16:30 w MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66a.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 maja.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/F9EVhM222AqRxrbD7

Regulamin dostępny na stronie Regionalnego Centrum Animacji Kultury: http://rcak.pl/pro-arte/lubuska-gala-taneczna/

Lubuska Gala Taneczna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

OPIS KATEGORII TANECZNYCH:

Kat. I

  • hip hop, breakdance, street dance, disco dance, show dance, inne propozycje taneczne

Kat. II

  • taniec jazzowy, taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna

Kat. III

  • tańce ludowe

UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ SWÓJ UDZIAŁ WG PONIŻSZEJ KATEGORYZACJI:

I Kategoria wiekowa od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

Finał wojewódzki Lubuskiej Gali Tanecznej odbędzie się 7-8 czerwca 2022 r. w godz. 10:00-16:00 w Centrum Kreatywnej Kultury przy RCAK, ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze.

Europenian flag

.