Lubuski Festiwal Piosenki PRO ARTE – przesłuchania online

Dodano: 23 lutego 2022
 

Zapraszamy do udziału w Lubuskim Festiwalu Piosenki. Jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie jest Miejskie Centrum Kultury.
Lubuski Festiwal Piosenki realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych
z uwzględnieniem podziału na solistów oraz grupy (wokalne i wokalnoinstrumentalne).
Uczestnicy są przydzielani do kategorii wiekowej wg kryterium:
a) I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2013 i młodsi);
b) II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2010);
c) III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2007);
d) IV kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (roczniki 2006 – 2002).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu dostępny jest na stronie RCAK: http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-festiwal-piosenki/
Informacje i zgłoszenia: Klub Kultury MCK Jedynka Chrobrego 9, tel. 95 722 65 27
email: siergiej.sokolow@mckgorzow.pl
Przesłuchania online odbędą się 29 marca o godzinie 18:00

Europenian flag

.