Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2024

Dodano: 24 stycznia 2024
 

UWAGA! Konfrontacje Piosenki i Tańca zaplanowane kolejno na 14 i 16 maja zostały przełożone. O nowym terminie poinformujemy.

Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do programu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. To cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w różnych dziedzinach sztuki.

INSTRUMENTALIŚCI

Konfrontacje powiatowe odbędą się 14 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26. Krótkie próby techniczne – od godz. 10:00.

Konkurs skierowany jest do:
– uczniów szkół podstawowych i szkół średnich;
– podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz ognisk muzycznych;
– wyłącznie do solistów – instrumentalistów.

Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i absolwenci Państwowych Szkół Muzycznych.

Wykonawcy prezentują jeden utwór w dowolnym stylu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Gra z nut nie jest dopuszczalna. Zezwala się uczestnikom na użycie podkładów muzycznych, w przypadku gdy stanowi on integralną część prezentacji. Podkład nie może zawierać partii instrumentu konkursowego.

Organizator prezentacji powiatowych – Miejskie Centrum Kultury zapewnia nagłośnienie i fortepian.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2024 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

14 marca 2024, godz. 12:00
sala widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wstęp wolny.

Finał wojewódzki: 21.04.2024r., KCK „KRĘGIELNIA”, ul. Fabryczna 5, Kostrzyn nad Odrą.

Jeśli w tym dniu zostaną wyznaczone wybory samorządowe to Finały odbędą się 14 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Instrumentaliści.

REGULAMIN – KLIKNIJ [471 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [194 KB]


RECYTACJA

Konfrontacje recytatorów odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku w Sali Widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26:
– dla klas I-III – 15 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11:00,
– dla klas IV-VI – 16 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00,
– dla klas VII-VIII – 17 kwietnia (środa) o godz. 11:00.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury. Każda szkoła i ośrodek kultury może zgłosić do 3 uczestników z danej kategorii wiekowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
▪ Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest dowolna, aczkolwiek dobrana adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika.
▪ Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych – Recytacja.
▪ Kategorie konfrontacji określa się następująco:
a) Recytacja (wszystkie grupy wiekowe),
b) Wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu (tylko III kategoria wiekowa).

▪ Czas prezentacji utworu:
a) Dla I grupy wiekowej – do 2,5 minuty,
b) Dla II i III grupy wiekowej – do 5 minut.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2024 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

15-17 kwietnia 2024, godz. 11:00
sala widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wstęp wolny.

Finał wojewódzki: 7.06.2024r., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku.

Uczestników finału obowiązuje opłata w wysokości 40 zł za każdą osobę.  Wpłat należy dokonać na rachunek: PKO BP 22 1020 5402 0000 0302 0027 6840. Tytuł przelewu: LKA – RECYTACJA, imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa. PRZYKŁAD: LKA – RECYTACJA/Barbara_Nowak/2

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Recytacja.

REGULAMIN – KLIKNIJ [953 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [189 KB]


PLASTYKA

Uczestnicy konkursu:
*Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich.
*Podopieczni domów kultury, miejskich ośrodków kultury.
*Twórcy indywidualni.

Cele:
*Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej.
*Integracja dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej.
*Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

Kategorie wykonawcze:

  • Przedszkolaki (6 lat)
  • Klasy I-III Szkoły podstawowe.
  • IV-VI Szkoły podstawowe.
  • VII-VIII Szkoły podstawowe.
  • Szkoły ponadpodstawowe.

Rozstrzygnięcie etapu pierwszego:
19 kwietnia 2024 roku w Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chrobrego 13.

Praca konkursowa:
*Praca wykonana na płótnie malarskim A4
*Technika: rysunek, malarstwo. Praca może być wykonana ołówkiem, farbami, mazakami, kredkami (prace przestrzenne nie podlegają ocenie).

*Temat pracy: „Cztery żywioły. A TY, którym jesteś?”.
*Praca na odwrocie powinna być podpisana (imię i nazwisko, kategoria, nazwa instytucji kultury).
*Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.

Zgłoszenia:

  • Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonywane są przez instytucje kultury, biblioteki, szkoły z miasta Gorzowa
  • Przesłanie pracy konkursowej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2024 r.
  • Zgłoszenia i prace  przyjmowane są w Miejskim Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski (pn.-pt. w godz. 9-15), bądź w Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej MCK, ul. Bolesława Chrobrego 13 (pn.-pt. 14-17).

Finał wojewódzki: 20.05.2024r., GOK Babimost

Wyniki:
*Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 23 kwietnia 2024 r. na stronie mckgorzow.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook: Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.
*Nominowani i wyróżnieni otrzymają także powiadomienie telefoniczne oraz e-mailem.

Postanowienia końcowe :
*Regulamin konkursu – dostępny jest na stronie internetowej mckgorzow.pl.

*Pytania dotyczące Konfrontacji prosimy kierować na adres: anna.modrzejewska@mckgorzow.pl. *Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 95 73 90 007

REGULAMIN – KLIKNIJ [457 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [199 KB]


FOTOGRAFIA

TEMAT PRACY FOTOGRAFICZNEJ: „Po nitce do…”

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs skierowany jest do:
– Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
– Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury,
– Twórców indywidualnych.

Kategorie wiekowe:
– Kat. 1 klasy I-III,
– Kat. 2 klasy IV-VI,
– Kat. 3 klasy VII-VIII,
– Kat. 4 szkoły ponadpodstawowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę. Fotografie zgłaszane do konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej w formie plików png/pdf o minimalnej wielkości 2 MB (do 50 MB).

Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.

Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2024 r. na załączonym formularzu, wysyłając go razem z pracą konkursową mailem: konkurs@gtf.com.pl.

Rozstrzygnięcie etapu pierwszego:

26 kwietnia 2024 roku w Małej Galerii Towarzystwa Fotograficznego Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chrobrego 4.

Finał Wojewódzki: 14.06.2024r., Nowosolski Dom Kultury

Uczestników etapu finałowego obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 35,00 złotych. Wpłaty należy dokonać do dnia 10 maja 2024 na rachunek: 73 1020 5402 0000 0702 0366 1220 Nowosolski Dom Kultury, ul. M. J. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól W tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, LKA-FOTOGRAFIA

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

REGULAMIN – KLIKNIJ [215 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [198 KB]


PIOSENKA

Konfrontacje powiatowe dla miasta Gorzowa Wlkp. odbędą się:

21 maja (grupa 3 i 4) 2024r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26. Krótkie próby techniczne – od godz. 10:00.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Wykonawcy prezentują jedną dowolną piosenkę w języku polskim z podkładem muzycznym *mp3 wysłanym na adres mailowy organizatora konrad.stala@mckgorzow.pl lub przy akompaniamencie własnym.

Uwaga: Każdy podkład musi być opatrzony informacją: imię i nazwisko wykonawcy, tytuł piosenki.

Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, dopuszcza się możliwość wykonania własnej autorskiej piosenki.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2024r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

21 maja 2024, godz. 12:00
sala widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wstęp wolny.

Finał wojewódzki: 14.06.2024 r., Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

Uczestników etapu finałowego obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 40,00 złotych od osoby. Koszt akredytacji ponosi uczestnik (zespół).

Wpłaty należy dokonać do 07 czerwca 2024 na rachunek:43 9660 0007 0010 1812 2000 0010 Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, 66-210 Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego 18.

W tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika/duetu lub nazwa zespołu, kategoria wiekowa, LKA-PIOSENKA 2024

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA – Piosenka.

REGULAMIN – KLIKNIJ [558 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [199 KB]


TANIEC

Konfrontacje powiatowe odbędą się 22 maja 2024r. o godzinie 16:30 w sali MCK Zawarcie przy ulicy Wawrzyniaka 66 A.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs skierowany jest do:
– Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
– Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury,
– Twórców indywidualnych i grupowych.

Kategorie wykonawcze:
– KATEGORIA A – jazz, modern jazz, lirycal jazz, taniec klasyczny, balet,
– KATEGORIA B – hip hop i jego odmiany, new style, dancehall, disco dance, rockandroll,
– KATEGORIA C – open (dowolne style taneczne).

Kwalifikacja grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo pochodzą członkowie grupy tanecznej.

Zgłoszony układ taneczny musi trwać nie więcej niż 3 minuty.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2024 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.

22 maja 2024, godz. 16:30
MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66 A
Wstęp wolny.

UWAGA! Z uwagi na brak chętnych do realizacji Finału w kategorii Taniec w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych, prezentacje zespołów zakończą się na etapie miejskim.

Wykorzystujemy regulamin z roku ubiegłego.

REGULAMIN – KLIKNIJ [476 KB]
KARTA ZGŁOSZENIA – KLIKNIJ [195 KB]

Europenian flag

.