Oferta pracy: Kierownik Działu Marketingu

Dodano: 24 listopada 2023
 

W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Marketingu
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 – 1 etat,

Termin zatrudnienia: 01.12.2023r., umowa na zastępstwo

Opis stanowiska:

 • przygotowanie kampanii reklamowej imprez, współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi w mieście i regionie w zakresie promocji imprez,
 • działania mające na celu promocję MCK i kontakt z mediami,
 • pozyskiwanie środków ze źródeł unijnych i krajowych, opracowywanie wniosków
  o dofinansowanie,
 • redagowanie wydawnictw promocyjnych,
 • analiza merytoryczna umów dotyczących promocji i reklamy działalności MCK oraz przygotowywanie projektów umów związanych z promocją, reklamą i wynajmem powierzchni reklamowych,
 • prowadzenie działań marketingowych oraz pozyskiwania sponsorów, przygotowanie umów,
 • opracowywanie rocznego planu sprzedaży i promocji usług MCK oraz planu współpracy z zespołem w tym zakresie.

Wymagania:

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • nagrody adekwatne do zaangażowania,
 • szansę na rozwój i szkolenia,
 • możliwość realizowania własnych projektów,
 • sympatyczny i kreatywny zespół.

CV prosimy przesłać na e-mail: info@mckgorzow.pl z dopiskiem Kierownik Działu Marketingu lub osobiście w sekretariacie MCK, ul. Drzymały 26. Termin składania ofert: do 30.11.2023.

Informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA

W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348.

3.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji
na  stanowisko Kierownika Działu Marketingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań wspomnianych w pkt. 3.

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.     Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

11.  Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przystąpienia do procesu rekrutacji.

Europenian flag

.