Oferta pracy: Specjalista ds. mediów interaktywnych

Dodano: 28 kwietnia 2020
 

Oferta pracy Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim: Specjalista ds. mediów interaktywnych

Organizator: Miejskie Centrum Kultury

W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko: Specjalista ds. mediów interaktywnych

Zadania:

·        poszukiwanie nowych kanałów komunikacji i bieżące reagowanie na aktualne trendy, w tym rekomendowanie zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych,

·        prowadzenie stron internetowych, kont social media i fanpage’y instytucji,

·        budowanie społeczności wokół marek instytucji,

·        opracowywanie tekstów i treści na strony internetowe, do mediów społecznościowych oraz do wydawnictw drukowanych,

·        przygotowywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń,

·        samodzielne pozyskiwanie materiałów niezbędnych do opracowania tekstów,

·        inicjowanie nowych działań i aktywności w obszarze internetu i Social Media rozwijających ofertę instytucji,

·        planowanie i nadzór nad realizacją promocji i kampanii reklamowych online,

·        analiza i doradztwo w zakresie prowadzonych projektów w sieci.

Wymagania:

·        znajomość obsługi systemów CMS: Joomla! oraz WordPress,

·        umiejętność publikacji informacji, wydarzeń i zdjęć na portalach takich jak Facebook, Instagram, Twitter,

·        podstawowa znajomość HTML i CSS,

·        umiejętność przygotowywania krótkich oraz rozbudowanych treści promocyjnych dotyczących wydarzeń oraz działalności MCK, zamieszczanych na stronie www, portalach społecznościowych oraz w wydawnictwach drukowanych,

·        wiedza na temat aktualnych trendów w reklamie i marketingu online,

·        umiejętność obsługi komputera, systemu Microsoft Windows 7, 8, 10 oraz pakietu Microsoft Office 2016, 2019,

·        umiejętność wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym oraz ich podstawowej obróbki,

·        posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,

·        wykształcenie co najmniej średnie,

·        kreatywność, nieszablonowość, dokładność, zaangażowanie w pracę,

·        dyspozycyjność i odporność na stres,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        terminowość.

Mile widziane:

·        podstawowa znajomość obsługi oprogramowania graficznego: Corel Draw 2017 oraz Adobe Photoshop CC,

·        podstawowa znajomość PHP oraz MySQL,

·        umiejętność projektowania prostych grafik na potrzebę portali społecznościowych oraz internetu,

·        umiejętność konfiguracji i rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem,

·        znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Zapewniamy:

·        zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

·        profesjonalny sprzęt do pracy,

·        możliwość poszerzenia własnej wiedzy z zakresu informatyki oraz grafiki komputerowej,

·        możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,

·        pracę w przyjaznej atmosferze oraz udział w realizacji ciekawych projektów.

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na e-mail: info@mckgorzow.pl z dopiskiem Specjalista ds. mediów interaktywnych w terminie do 8 maja 2020 roku.

Informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA

W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348.

3.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji
na  stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań wspomnianych w pkt. 3.

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.     Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

11.  Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przystąpienia do procesu rekrutacji.

Europenian flag

.