Dokumenty dla wykonawców – Siedziska i bariery przedsceniczne

Dodano: 28 marca 2011
 

amfiteatrZamówienie publiczne:

„Rozwój infrastruktury kulturowej poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. I etap projektu Przebudowa Amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej. Widownia – siedziska i bariery przedsceniczne”

Dokumenty dla wykonawców:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 08.04.2011

Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Przedmiar robót

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Dokumentacja projektowa

4. Wzór umowy

5. Formularz ofertowy

6. Zapytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia

Link do:Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Biuletyn Zamówień Publicznych

Link do:Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Biuletyn Informacji Publicznej – MCK

Zmiana dokonana 29.03.2011 o godzinie 22:00 przez Damiana Stasiaka

Link do:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Biuletyn Zamówień Publicznych

Link do:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Biuletyn Informacji Publicznej – MCK

Zmiana dokonana 30.03.2011 o godzinie 10:00 przez Damiana Stasiaka

Link do:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 56666 – 2011 – Biuletyn Zamówień Publicznych

Link do:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 56666 – 2011 – Biuletyn Informacji Publicznej – MCK

Zmiana dokonana 08.04.2011 o godzinie 13:50 przez Marcina Sobczaka

Link do:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 56666 – 2011 – Biuletyn Zamówień Publicznych

Link do:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 56666 – 2011 – Biuletyn Informacji Publicznej – MCK

Europenian flag

.