Studio Plastyki – Nowy XXVIII sezon kulturalno – dydaktyczny

Dodano: 23 października 2014
 

Nowy XXVIII sezon kulturalno – dydaktyczny rozpoczyna Studio Plastyki dawniej Wojewódzkiego, Grodzkiego Domu Kultury, a obecnie w nowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Chrobrego 13.

Zajęcia prowadzone będą w dwóch podstawowych dziedzinach w pracowni rysunku i pracowni malarstwa.

Zajęcia pracowni rysunku polecane są dla osób dorosłych, którzy chcieliby nauczyć się rysować w sposób swobodny na podstawie analizy form przestrzennych oraz młodzieży starszej chcącej nauczyć się rysunku od podstaw, na poziomie umożliwiającym ubieganie się o indeksy uczelni z tego rodzaju wymaganiami. Program zajęć ułożony jest w cyklu rocznym dla poziomu podstawowego i zaawansowanego.

Zajęcia odbywać się będą w ustalone z uczestnikami na zebraniu organizacyjnym dni np. w każdy wtorek od godz. 16:30 do 18:30.

Pracownia malarstwa obejmuje naukę malarstwa na poziomie podstawowym i zaawansowanym technikami wodnymi i olejnymi. Program dla początkujących umożliwia naukę posługiwania się środkami malarskimi krok po kroku z poznaniem narzędzi, materiałów oraz zasad i praw tworzenia obrazu. Zajęcia polecane są dorosłym oraz młodzieży starszej. Spotkania odbywać się będą w dni ustalone z uczestnikami na zebraniu organizacyjnym.

Dla stałych uczestników Studia Plastyki biorących udział w zajęciach fakultatywnych pracownia czynna jest we wszystkie dni robocze od godz. 14:00 do 19:00.

Zebranie organizacyjne wszystkich grup odbędzie się 27 października (poniedziałek) o godz. 17:00 w Studio Plastyki MCK w Gorzowie przy ul. Chrobrego 13. Omówione zostaną szczegóły organizacyjne, a także zostaną podane informacje dotyczące wymaganych materiałów i środków do udziału w zajęciach.

Europenian flag

.