Terminy Getting Out Festival

„Getting Out Festival”, w skrócie GOF organizowany jest co dwa lata, tegoroczna edycja ma charakter online i  przebiega w dwóch etapach:

  1. Etap I konkursu- eliminacje na podstawie zgłoszenia zawierającego wypełnioną kartę, zarejestrowany autorski utwór w formacie mp3 oraz jeden zarejestrowany klip video, nie publikowany do tej pory w sieci. Selekcji dokona Zespół Programowy MCK.
  2. Etap II konkursu. Wybrane przez Zespół Programowy MCK zgłoszenia (do 10 z nadesłanych) przedstawione zostaną zewnętrznemu jury.

Kalendarium konkursu Getting Out Festival 2020:

Etap I

– do 4.11.2020, godz. 20:00 – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.

– do 20.11.2020 – opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu.

Etap II

21.11.2020 przedstawienie finalistów jurorom obradującym online;

5.12.2020 zakończenie prac jurorów;

6.12.2020 Ogłoszenie wyników konkursu i laureata nagrody głównej.

Europenian flag

.