Zmiana ogłoszenia. Zamówienie „Dostawa miksera dźwięku” oraz potrzebne dokumenty.

Dodano: 18 listopada 2011
 

MCKAmfiteatr
Dostawa miksera dźwięku.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: czytaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: czytaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: czytaj

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej MCK: czytaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz

Ujednolicona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz

Wzór Umowy: pobierz

Formularz ofertowy: pobierz

Europenian flag

.