Zaproszenie do składania ofert na wystawienie stoiska podczas Dni Gorzowa 2020

Dodano: 12 marca 2020
 

W związku ze zbliżającymi się Dniami Gorzowa, które odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2020r. (sobota-niedziela) zapraszamy wszystkich chętnych do wystawienia swojego stoiska (prezentacji twórców, rękodzielników, produktów regionalnych itp.). Dla wystawców impreza stanowić będzie idealną okazję do szerokiej promocji własnych wyrobów, produktów i usług.

Każdego, kto chciałby w czasie Dni Gorzowa prowadzić stoisko handlowe lub wystawiennicze na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem imprezy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz należy dostarczyć do Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w terminie do 10.04.2020r. w formie papierowej lub cyfrowej (podpisany skan) na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.

Organizator zapewnia sobie prawo do porównania złożonych ofert i odrzucenia części z nich ze względu m.in. na powtarzający się asortyment, ograniczenie miejsca lub brak odpowiedniej infrastruktury
w miejscu imprezy.

Koszt wystawienia stoiska: 100 zł netto.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza zgłoszeniowego.

DO POBRANIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Europenian flag

.