Klub Pogodna Jesień

Dodano: 10 stycznia 2014
 

ul. Słoneczna 63
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 720 24 03

 

Działalność klubu „Pogodna Jesień” ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby starsze.

Celem działalności klubu jest animacja seniorów tzn. odkrywanie i pobudzanie potencjałów twórczych tkwiących w jednostkach i grupach, rozbudzaniu w nich autoekspresji prowadzącej do zdarzeń kulturalnych i społecznych. Aktywność kulturalna seniorów spełnia wiele funkcji w ich życiu: integracyjną, terapeutyczną, jest przeciwdziałaniem wykluczenia i bezczynności.

Działające w klubie zespoły artystyczne: „Wena”, „Kominek”, chór „Ta-joj”, teatr „Maski i Twarze”, zespół śpiewaczy „Wesoła siódemka”, chór „Kalina” spotykają się na próbach, które prowadzone są przez instruktorów. Każdy zespół pracuje nad swoim programem artystycznym, który realizowany jest podczas uroczystości klubowych oraz na różnych przeglądach artystycznych, jak i na zaproszenia innych placówek kulturalnych.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.  realizuje swoje założenia i zadania statutowe wychodząc ze swoją działalnością poza klub : do szkół, do innych jednostek kulturalnych itp. W sekcji „Tańców radości” /choreoterapia/ seniorzy mogą wyrażać swoje uczucia, lęki, radości, a w sekcji brydża realizować swoje hobby. Również zajęcia komputerowe są Seniorów wielką przygodą oraz ich „oknem na świat”.

Ww. grupy współpracują ze sobą biorąc czynny udział w organizowanych i zdarzeniach kulturalnych.

Stałą formą klubu są imprezy okolicznościowe:

 • inauguracja roku kulturalnego
 • spotkania opłatkowe
 • dzień matki
 • rocznice patriotyczne
 • dzień seniora
 • koncerty: kolęd, mikołajkowe, wiosenne itp. Podczas których prezentują swój dorobek artystyczny wszystkie działające zespoły
 • zabawy taneczne
 • programy poetycko muzyczne
 • wieczory muzyczne „przy świecach”
 • wieczory lwowskie
 • wspomnienia o znanych postaciach Gorzowa Wlkp. Itp.

Klub „Pogodna Jesień” nawiązuje kontakty z młodym pokoleniem, dzięki którym kształtowane są właściwe postawy dzieci i młodzieży wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Większość spotkań i uroczystości organizowanych jest dla społeczności lokalnej, panuje na nich zawsze miła i serdeczna atmosfera. Działalność klubu to również udział zespołów w różnych kulturalnych formach zewnętrznych /przeglądy, konkursy, koncerty itp./

Klub wymienia doświadczenia i współpracuje w zakresie prowadzonych form kulturalnych z innymi placówkami kulturalnymi o podobnej działalności.

Europenian flag

.