[:pl] 

Klub Jedynka

ul. Chrobrego 9
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 722 65 27

 jedynka@mckgorzow.pl

 

Klub Kultury Jedynka czynny:


od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00
(lub w godzinach trwania zajęć)

Zapraszamy!

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego głównie seniorom poprzez udział w zajęciach specjalistycznych lub imprezach.

Pokaż więcej


Klub Zodiak

ul. Słoneczna 63
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 720 24 03

Działalność klubu „Zodiak” ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby starsze.

Celem działalności klubu jest animacja seniorów tzn. odkrywanie i pobudzanie potencjałów twórczych tkwiących w jednostkach i grupach, rozbudzaniu w nich autoekspresji prowadzącej do zdarzeń kulturalnych i społecznych. Aktywność kulturalna seniorów spełnia wiele funkcji w ich życiu: integracyjną , terapeutyczną, jest przeciwdziałaniem wykluczenia i bezczynności.

ul. Słoneczna 63
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 720 24 03

Działalność klubu „Pogodna Jesień” ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby starsze.

Celem działalności klubu jest animacja seniorów tzn. odkrywanie i pobudzanie potencjałów twórczych tkwiących w jednostkach i grupach, rozbudzaniu w nich autoekspresji prowadzącej do zdarzeń kulturalnych i społecznych. Aktywność kulturalna seniorów spełnia wiele funkcji w ich życiu: integracyjną , terapeutyczną, jest przeciwdziałaniem wykluczenia i bezczynności.

Pokaż więcej

[:en] 

Klub Jedynka

ul. Chrobrego 9
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 722 65 27

 jedynka@mckgorzow.pl

 

Klub Kultury Jedynka czynny:


od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00
(lub w godzinach trwania zajęć)

Zapraszamy!

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego głównie seniorom poprzez udział w zajęciach specjalistycznych lub imprezach.

Pokaż więcej


Klub Pogodna Jesień

ul. Słoneczna 63
    66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 720 24 03

Działalność klubu „Pogodna Jesień” ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby starsze.

Celem działalności klubu jest animacja seniorów tzn. odkrywanie i pobudzanie potencjałów twórczych tkwiących w jednostkach i grupach, rozbudzaniu w nich autoekspresji prowadzącej do zdarzeń kulturalnych i społecznych. Aktywność kulturalna seniorów spełnia wiele funkcji w ich życiu: integracyjną , terapeutyczną, jest przeciwdziałaniem wykluczenia i bezczynności.

Pokaż więcej


[:]

Europenian flag

.