Lubuska Gala Taneczna

Dodano: 9 października 2020
 

Nowa formuła Lubuskiej Gali Tanecznej 2020

TERMIN wydarzenia: 18 i 19.11.2020 r. Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Lubuskiej Gali Tanecznej 2020-Nowa Formuła dostępny w odnośniku „do pobrania” na stronie RCAK:
http://rcak.pl/pro-arte/lubuska-gala-taneczna
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią koronawirusa, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły tegorocznej Lubuskiej Gali Tanecznej.

Serdecznie zapraszamy chętne grupy taneczne do zaprezentowania się na deskach Lubuskiego Teatru w dniach 18 i 19.11.2020 r. w ramach Lubuskiej Gali Tanecznej 2020- nowa formuła.

Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpić w formie pozakonkursowej, z tegorocznymi choreografiami, przed specjalistami zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji po każdym występie grupy tanecznej. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.

Lubuska Gala Taneczna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie miejskim, gminnym, powiatowymi wojewódzkim.

Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.

OPIS KATEGORII TANECZNYCH:

Kat. I  
hip hop, breakdance, street dance, disco dance, show dance, inne propozycje taneczne

Kat. II
taniec jazzowy,taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna

Kat. III
tańce ludowe

UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ SWÓJ UDZIAŁ WG PONIŻSZEJ KATEGORYZACJI:

I Kategoria wiekowa od 6 do 9 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

II Kategoria wiekowa od 10 do 12 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

III Kategoria wiekowa od 13 do 15 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

IV Kategoria wiekowa od 16 do 20 roku życia (rocznikowo) z podziałem na kategorie taneczne (I, II, III określone w §3 ust. 3 Regulaminu 2019) z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety i grupy taneczne.

Regionalne Centrum Animacji Kultury

Europenian flag

.