Lubuska Gala Teatralna

Dodano: 9 października 2020
 

Nowa formuła Lubuskiej Gali Teatralnej 2020

TERMIN wydarzenia: 28 i 29.10.2020 r. Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2020-nowa formuła dostępny w odnośniku „do pobrania” na stronie RCAK:
http://rcak.pl/pro-arte/lubuska-gala-teatralna/
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią koronawirusa, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły tegorocznej Lubuskiej Gali Teatralnej.

Serdecznie zapraszamy chętne grupy teatralne do zaprezentowania się na deskach Lubuskiego Teatru w dniach 28 i 29.10.2020 r. w ramach Lubuskiej Gali Teatralnej 2020- nowa formuła.

Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w formie pozakonkursowej, z tegorocznymi spektaklami, przed specjalistami zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji po każdym występie grupy teatralnej. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.

Lubuska Gala Teatralna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy teatry działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, skupiające uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W spotkaniach mogą uczestniczyć teatry prezentujące różnorodne formy teatralne niezależnie od konwencji.
Regionalne Centrum Animacji Kultury

Europenian flag

.