Lubuska Gala Teatralna online!

Dodano: 27 października 2020
 

TERMIN wydarzenia: 9 listopada 2020 r., ON-LINE

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2020-nowa formuła dostępny na stronie : http://rcak.pl/pro-arte/lubuska-gala-teatralna/

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią koronawirusa, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły tegorocznej Lubuskiej Gali Teatralnej.

Serdecznie zapraszamy chętne grupy teatralne do zaprezentowania się w ramach Lubuskiej Gali Teatralnej 2020 – nowa formuła.

Zainteresowani Uczestnicy będą mieli możliwość pokazania swoich spektakli w formie pozakonkursowej, specjalistom zasiadającymi w Radzie Artystycznej. Rada Artystyczna nie będzie dokonywała wyboru laureatów i wyróżnionych. Dokona omówienia, porady, konsultacji każdego występu grupy teatralnej. Dla Uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział.

Lubuska Gala Teatralna jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy teatry działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, skupiające uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W spotkaniach mogą uczestniczyć teatry prezentujące różnorodne formy teatralne niezależnie od konwencji.

Europenian flag

.