Oferta pracy: Specjalista ds. obsługi obiektu

Dodano: 29 marca 2023
 

W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko: specjalista ds. obsługi obiektu.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac porządkowych oraz konserwacja i wykonywanie nieskomplikowanych prac naprawczych w budynku i wokół budynku oraz utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym,
 • utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach i wokół budynku,
 • w okresie letnim pielęgnacja trawników i rabat kwiatowych oraz drzew i krzewów,
 • w okresie zimowym odśnieżanie oraz dbałość o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingu,
 • wykonywanie zadań i czynności pomocniczych i usługowych w stosunku do innych pracowników, polegające między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, ustawianiu mebli itp.,
 • obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy,
 • dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu,
 • organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • sprzątanie pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń oraz terenu wokół budynku
 • dbanie o powierzone narzędzia do pracy poprzez odpowiednie ich czyszczenie i przechowywanie,
 • udział w organizacji imprez własnych MCK lub zleconych a w szczególności imprez
  o charakterze masowym.

Wymagania:

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie i zadania.

Mile widziane:

 • praca na podobnym stanowisku.

CV prosimy przesłać na e-mail: info@mckgorzow.pl z dopiskiem specjalista ds. obsługi obiektu lub osobiście w sekretariacie MCK, ul. Drzymały 26.

Informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA

W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348.

3.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji
na  stanowisko Specjalisty ds. obsługi obiektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań wspomnianych w pkt. 3.

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.     Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

11.  Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przystąpienia do procesu rekrutacji.

Europenian flag

.