Protokół z obrad jury XXVIII Spotkań Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa „KRESOVIANA2022”

Dodano: 8 czerwca 2022
 

Protokół z obrad jury XXVIII Spotkań Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa „KRESOVIANA2022”, które odbyły się 28 maja 2022 roku na Scenie Letniej Teatru im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie Wielkopolskim.

Komisja konkursowa w składzie:

Czesław Ganda – przewodniczący komisji,
Jadwiga Kos – członek komisji,
Anna Wiśniewska – członek komisji,
Konrad Stala – członek komisji,

po wysłuchaniu 25 prezentacji, w tym chórów, zespołów śpiewaczych, grup wokalno -instrumentalnych, duetów, solistów postanowiła uhonorować następujących wykonawców:

Puchary ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury otrzymują:

 • zespół JARZĘBINA za kulturę muzyczną,
 • zespół MAŁA TĘCZA za popularyzację kultury kresowej wśród dzieci i młodzieży,
 • solistki MILENY WÓJTOWICZ za walory estradowe.

Puchary ufundowane przez Fundację Kuźnia im. Hugona Kołłątaja ze Skwierzyny otrzymują:

 • chór ŁĘCZANIE za kulturę muzyczną,
 • zespół CANTORES za walory estradowe,
 • chór CANTARE za popularyzację kultury kresowej.

Puchary ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
z Oddziałem w Gorzowie Wlkp. otrzymują:

 • chór TA-JOJ za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół OPTYMISTKI za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół ECHO za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół KOMINEK  za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół wokalno – instrumentalny SERENADA za popularyzację kultury kresowej,
 • chór KALINA za popularyzację kultury kresowej,
 • chór WRZOSY za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół STOKROTKI za popularyzację kultury kresowej wśród dzieci i młodzieży,
 • zespół ZŁOTY KŁOS za walory estradowe,
 • zespół JAGIENKI za walory estradowe,
 • zespół folklorystyczny PŁOMIENIE za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół CANTO za popularyzację kultury kresowej,
 • solistki JADWIGI SIRY za walory estradowe,
 • solistki ANNY POROWSKIEJ za popularyzację kultury kresowej,
 • duet WIERZBINA za kulturę muzyczną,
 • zespół MIŁOŚNIKÓW PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I INNEJ za walory estradowe,
 • zespół SENIORZY za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół ECHO KRESÓW za popularyzację kultury kresowej,
 • zespół MACIERZANKA za popularyzację kultury kresowej.

Po II wojnie światowej Polacy przywieźli do swoich nowych siedzib piękną muzykę i piosenki, które dowodzą przywiązania do stron rodzinnych, są cząstką kultury narodowej.

Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej w Gorzowie Wlkp. umożliwiają muzykom i wokalistom nawiązanie kontaktów, a kierownikom zespołów wymianę doświadczeń, pomysłów i są inspiracją
w zakresie pracy artystycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Jury składa serdeczne podziękowania organizatorom, którzy przez 28 edycji z wielką starannością
i konsekwencją przygotowują i realizują „KRESOVIANĘ”. Podziękowania również płyną w stronę wszystkich wykonawców. Dziękujemy, do zobaczenia za rok.

    Gorzów Wlkp. 28.05.2022 r.

Galeria Kresoviana 2022: tutaj

Link do filmu: tutaj

Europenian flag

.