„Rodzaje technik malarskich i ich zastosowanie” – wykład

Dodano: 26 października 2015
 

17.11.2015 r. godz. 17.00
Studio Plastyki MCK
ul. Chrobrego 13

W dzisiejszym postmodernistycznym świecie sztuki brak jest jednoznacznych kryteriów jego oceny, tym bardziej trudno wyznaczyć ramy poszczególnych technik, które w rozpoznawalny sposób ułatwią ocenę warsztatową dzieła.

Jednakże dorobek historyczny artystów poszczególnych epok, ich odkrycia i świadomość zastosowań pozostawiają nam pewne ramy konstrukcyjne wyznaczające zakres jakościowy warsztatu malarskiego. Niewątpliwym najprostszym podziałem, którego świadome zastosowanie ułatwia tworzenie obrazów w sposób uporządkowany, czytelny i integralny jest przyjęcie i stosowanie zasadniczej triady technicznej. Polega ona na podziale technik malarskich na trzy podstawowe, w skład których wchodzą: technika kryjąca, technika laserunkowa i technika mieszana. Podział ten dotyczy niemal wszystkich rodzajów stosowanych farb. O wartości każdej oraz sposobach ich używania, a także efektach opowie w autorskim wykładzie znana malarka Klara Rawicz-Lipińska.

Wykład polecamy szczególnie osobom podejmującym próby malarskie „na własną rękę”, którzy często wzorują się na wizerunkach prac wielkich mistrzów, bez szczególnej dbałości i świadomości konsekwencji uzyskiwanych efektów. Szczególnie spotkanie polecamy osobom młodym, które są zainteresowane sztuką i chciałyby rozpocząć swoją przygodę z paletą i pędzlem.

Europenian flag

.